Życzenia Noworoczne ze Studentkami – 20 stycznia 2015r

        W godzinach wieczornych po zajęciach na różnych uczelniach w kaplicy sióstr elżbietanek przy ul. Łąkowej 1 w Poznaniu na modlitwie zgromadziły się Studentki, które upraszały Boże błogosławieństwo na cały Rok 2015. Następnie połamałyśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia noworoczne. Podczas spotkania wysłuchałyśmy świadectwa Ojca Łukasza o śp. Siostrze Radosławie, która całym sercem była oddana młodzieży i zatroskana o Ich życie duchowe. Oglądając wystawę poświęconą życiu i posłudze sióstr elżbietanek, każda mogła na koniec ucałować krzyż z relikwiami Krzyża Świętego.