Straż honorowa

„Z zapewnieniem mojej wiernej, matczynej miłości,

wszystkich polecam i zamykam w Boskim Sercu”

Bł. Matka Maria

16 grudnia 2012 r. w naszej wspólnocie nowicjackiej panowała wielka radość. Tego dnia przyjechała do naszego puszczykowskiego domu s. Mistrzyni Teresa wraz z Siostrami Neoprofeskami i Postulantką Moniką, aby wspólnie z nami przeżyć przyjęcie naszych Sióstr Nowicjuszek do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Przyjęcie do Straży Honorowej ma swą długą tradycję w naszym Zgromadzeniu. W Księdze Zwyczajów Zgromadzenia Szarych Sióstr św. Elżbiety z 1899 r. czytamy: „Dla wyrażenia zewnętrznej czci wobec Serca Bożego każda siostra elżbietanka zapisuje się na członka Straży Honorowej Przenajświętszego Serca (…). Każda siostra zobowiązana jest odbywać wyznaczoną sobie „Godzinę Straży” tj. godzinę w której wszystkie swe zajęcia, prace i modlitwy ofiarowuje na pocieszenie Boskiego Serca, myślą jak najczęściej ku Niemu wynagradzając”.

Po przygotowaniach Siostry Nowicjuszki obrały sobie godziny, w czasie których w sposób szczególny z poświęceniem i miłością chcą pocieszać Serce Jezusa.

Przyjęcie do Straży Honorowej poprzedziła Adoracja przed obrazem Serca Jezusa pod koniec, której Siostry Nowicjuszki odmówiły słowa przyrzeczenia:

Najsłodszy, najbardziej miłujący i najmilszy Jezu,

ja …… zaciągam się dziś dobrowolnie i z całego serca

do Straży Honorowej Najświętszego Serca Twego,

by ze wszystkich sił moich wychwalać to Serce godne uwielbienia,

by Mu dawać dowody miłości i pocieszać w zapomnieniu

i niewdzięczności jakich od ludzi doznaje.

Przyrzekam Ci za pomocą łaski Twojej stawiać się wiernie od ……… godziny,

którą na Godzinę Straży sobie obieram na stanowisku poświęcenia, wynagrodzenia i miłości. Amen.

 

Na koniec wdzięczne Panu Bogu za dar naszego Zgromadzenia i Sióstr Nowicjuszek wspólnie odmówiłyśmy nasz Pierwszy Akt Poświęcenia się Matek Założycielek Najświętszemu Sercu Jezusowemu.