Poświęcenie Kaplicy

Poświęcenie Kaplicy nowicjackiej pod wezwaniem bł. Matki Marii Luizy Merkert

 

Dnia 30 grudnia 2012 r. w święto Świętej Rodziny z Nazaretu w naszym Domu Zakonnym w Puszczykowie przeżywałyśmy poświęcenie nowej Kaplicy nowicjackiej pod wezwaniem bł. Matki Marii Luizy Merkert. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Balcerek, uczestniczył także ks. Krzysztof Jackowiak i kleryk Dawid Bendowski. Na wspólne świętowanie przybyła również Siostra Prowincjalna M. Kamila Paszkowiak wraz z Zarządem Prowincji, wykonawca kaplicy- Pan Dariusz Pawlicki z Rodziną oraz siostry ze Wspólnoty Domowej.

 

Na początku Eucharystii, Ks. Biskup pobłogosławił wodę, którą poświęcił ściany naszej kaplicy modląc się słowami: Bóg, Ojciec miłosierdzia, niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy. Amen.

Kazanie wygłosił Ksiądz Biskup, w którym często cytował słowa bł. Jana Pawła II min: „Kaplica w domu, tak blisko, na wyciągnięcie ręki, to przywilej każdego biskupa(siostry), ale jednocześnie jakże wielkie zobowiązanie. Po to kaplica jest tak blisko, żeby wszystko w życiu biskupa (…) zaczynało się u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.”  skierował do nas zachętę, abyśmy przed Bogiem skrytym w Białej Kruchej Hostii, na kolanach podejmowały wszystkie ważne decyzje naszego życia zakonnego.

Niedzielna Ewangelia przypomniała nam o V Tajemnicy Radosnej Różańca świętego - Odnalezienie Jezusa w Świątyni. W wieku 12 lat według Prawa Mojżeszowego Jezus osiągnął pełnię praw. Swoje dojrzałe życie rozpoczyna w świątyni. Również nasza formacja zakonna powinna opierać się na osobistym spotkaniu z Bogiem w kaplicy.

Ten dzień pozostanie w naszej pamięci na zawsze, ponieważ być świadkiem i uczestnikiem poświęcenia kaplicy to nie tylko radość, ale przede wszystkim wdzięczność za obecność Boga w Najświętszym Sakramencie na jednym korytarzu nowicjackim. Naszą wdzięczność kierujemy do Księdza Biskupa Grzegorz za poświęcenie naszej kaplicy pw. bł. Matki Marii Luizy Merkert i wspólna modlitwę.

Dziękujemy  również Przewielebnej Siostrze Prowincjalnej M. Kamili Paszkowiak oraz Zarządowi Prowincji za kaplicę, jako wotum wdzięczności za     100-lecie naszej Prowincji Poznańskiej, dziękujemy ks. Krzysztofowi Jackowiak i klerykowi Dawidowi Bendowskiemu za wszelkie wsparcie. Panu Dariuszowi Pawlickiemu dziękujemy za to, że z oddaniem i radością remontował pomieszczenia, w których obecnie znajduje się kaplica. Siostrze Mistrzyni Emilii jesteśmy wdzięczne za wszelkie starania związane z powstaniem tego miejsca modlitwy. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do upiększenia, wyposażenia naszej kaplicy.

Z serca wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

siostry nowicjuszki z Puszczykowa