Pielgrzymka Międzyzakonna

12.09.2015r.

Święta Góra w Gostyniu, Archidiecezja Poznańska, zgromadziła w dniu – 12.09.2015 r. setki zakonników i sióstr zakonnych, by wspólnie przeżywać dzień dziękczynienia za dar powołania zakonnego.

To niezwykłe, pełne modlitwy i zarazem radości - spotkanie, było również okazją do tego, by gorliwie modlić się o dar nowych powołań do służby Bożej. Maryja - Matka Chrystusa, zwana Święto-górską Różą Duchowną, zna najdelikatniejsze poruszenia serc ludzkich. Słyszy więc, Ona nasze ciche westchnienia o dar nowych powołań i najlepiej wyczuwa drgnienia młodych serc - zatem Ona-Duchowna Róża, może napełnić siłą, wiarą i nadzieją tych, którzy lękają się wypowiedzieć Bogu -TAK. Świętogórska Matko, uproś naszym Zgromadzeniom dar nowych powołań.