Niedziela Palmowa na Górze Oliwnej

20.03.2016r.

„Przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną” (Łk 19, 29)

     Właśnie tutaj, na Górze Oliwnej, przeżywaliśmy Niedzielę Palmową. My czyli cała nasza wspólnota – siostry, dzieci i wolontariusze. Rozpoczęliśmy procesją. Trzymając w rękach gałązki oliwne, podążyliśmy do figury Chrystusa. Tu wysłuchaliśmy Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Z radosnym śpiewem Hosanna na ustach wróciliśmy do kaplicy, by wspólnie uczestniczyć we Mszy Świętej. Dzieci czytały czytania w języku arabskim, a fr. Mark sprawował Eucharystię w języku angielskim. W czasie kazania powiedział, że rozłożone szeroko na krzyżu ramiona Chrystusa pokazują nam, jak bardzo On nas kocha. Radość tego dnia wypełniała nasze serca.