W szkole Maryi

28-30.04.2017r.

   W dniach od 28 do 30 kwietnia po raz kolejny spotkałyśmy się na skupieniu modlitewnym. W szczególny sposób towarzyszyła nam Maryja i to w Jej szkole uczyłyśmy się być jak najlepsza i najpiękniejsza z Matek.

   Podczas warsztatów rozważając poszczególne fragmenty z Ewangelii św. Łukasza dotyczące życia Maryi od zwiastowania po ubogie i proste życie z małym Jezusem w Nazarecie starałyśmy się poznać cechy Maryi, Jej kroki w drodze do rozwoju wiary i zawierzenia. Maryja cały czas wzywa nas do modlitwy, czyniła to i czyni w wielu miejscach na ziemi. My wspólnie pochylałyśmy się nad trzema objawieniami w Gietrzwałdzie, Lourdes i Guadalupe.

   Wspólna modlitwa u stóp Maryi, konferencje o tematyce objawień z Fatimy, Eucharystia pozwoliły nam otworzyć oczy serca na wezwanie Boga do nawrócenia, pokuty i modlitwy za zbawienie świata. Rozważanie tajemnic różańca świętego w lało w nasze serca pokój. Podczas adoracji maryjnej powierzyłyśmy swoje życie Bogu, byśmy tak jak Pokorna Służebnica potrafiły zawsze zgadzać się z wolą Ojca. Nie zabrakło też wspólnych rozmów i radości, która towarzyszy wszystkim spotkaniom. Niepokalane Serce Maryi – módl się za nami.