Tak Jezusowi

15.08.2017r.

   W Uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej 15 sierpnia 2017 r. S. M. Paschalis złożyła śluby zakonne: czystości Bogu poświęconej, ubóstwa i posłuszeństwa. PROFESJA – to znaczy publicznie podać coś do wiadomości. Siostra Maria Paschalis – nosi teraz medal Zgromadzenia, to znaczy, że jako osoba Bogu poświęcona, pragnie należeć do  Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety i życie w ślubach zakonnych pragnie przeżyć w  elżbietańskiej Wspólnocie.

   Z dniem Profesji zaczyna się długa droga jako osoby Bogu poświęconej w Kościele. Ponieważ ta droga – jak wszystkie drogi prowadzi przez wyżyny i niziny, przez światło i ciemność, upraszaliśmy u Boga podczas Mszy Świętej potrzebne łaski i dary Ducha Świętego. Niech Chrystus zawsze gości w sercu Siostry M. Paschalis – bo to On jest szczęściem, nadzieją i sensem istnienia. Swoją modlitwą, obecnością Siostrę M. Paschalis otoczyły współsiostry na czele z Siostrą Prowincjalną M. Kamilą, Kapłani wraz z O. Adamem, kapucynem, który przyjechał z młodzieżą ze Szwecji, Drogimi Rodzicami wraz z Rodziną oraz Przyjaciele. Siostra M. Paschalis swoją wdzięczność wyraziła: Bogu,  kochanym Siostrom Elżbietankom, Rodzinie, Przyjaciołom i tym wszystkich, spośród których została wybrana.

   Jezu bądź dla Siostry M. Paschalis Przewodnikiem na ścieżkach codziennego życia zakonnego.

 

Homilia