Obłóczyny Postulantki Moniki Serafin-7.08.2013

Uroczystość, podczas której postulantka Monika została przyjęta do wspólnoty Sióstr świętej Elżbiety  budzi w nas radość, nadzieję oraz wdzięczność wobec Boga za dar powołania, którą Ją  obdarzył. Od dziś postulantka Monika nazywać się będzie: s. M. Monika, która rozpoczyna w szczególny sposób budowanie życia zakonnego począwszy od formacji nowicjatu.

Siostra Prowincjalna M. Kamila w imieniu całej wspólnoty Sióstr złożyła życzenia mówiąc: „s. M. Moniko życzymy byś przez nowicjat podążała z ufnością i nadzieją za Jezusem. Buduj dom swojego życia na Chrystusie - Skale, która nie lęka się żadnej próby, bo zwycięża nawet śmierć. Wpatruj się w przykład Matek Założycielek i Patronów naszego Zgromadzenia. Oni ciągle są dla nas wzorem budowania na skale już od młodości. Tego się od niech ucz, tego od siebie wymagaj, o to za ich wstawiennictwem na modlitwie proś”.

Siostro Moniko niech Bóg Ci błogosławi.