Odnowić ducha, pielgrzymując…

11.07.2018 r.

 

   W dniach 2-11 lipca, Siostry Elżbietanki z Prowincji Poznańskiej wraz z duchowym opiekunem Ks. Mirosławem Musiałem, z Siostra Prowincjalną M. Kamilą i Siostrą Wikarią M. Józefą, wyruszyło w pielgrzymkę po sanktuariach Europy w ramach odnowy duchwej. Szlak pielgrzymowania ocierał się o znaczące dla Zgromadzenia wydarzenia historyczne i dotykał ważnych dla Sióstr miejsc związanych z kultem Serca Bożego, Niepokalanego Serca Maryi, świętej Elżbiety i świętego Jana Marii Vianeya. Pielgrzymując, Siostry przemierzały granice Niemiec, Belgii oraz Francji. Właśnie na tych terenach, w sanktuariach: Cudownego Medalika w Paryżu, Niepokalanej Maryi Panny i św. Bernadetty w Lourdes, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paray le Moniale, czy Katedrach i kościołach zanoszone były modlitwy w intencji uproszenia nowych powołań do Zgromadzenia oraz umocnienie powołań. Siostry pamiętały także o tych, którzy wiedząc o wspólnotowym pielgrzymowaniu polecali Siostrom sprawy osobiste, rodzinne czy zawodowe.

   Nie tylko miejsca święte były okazją do wspólnej modlitwy, również trud pielgrzymowania i czas przemierzania długich kilometrów w autokarze, były dobrym czasem, aby zanosić Bogu najważniejsze prośby i dziękczynienia, które są nieustannymi towarzyszami ludzkiego życia.

   Wszystkie spotkania, tak te przed Bogiem i Niepokalaną Matką jak również zwyczajne, ludzkie spotkania uliczne były okazją do tego, aby zgłębiać tajemnice ludzkiego ducha, dojrzałości w wierze i wątpliwości w niej – aby stawać przed obliczem Boga z całą swoją duchową nędzą i jednocześnie bogactwem przeżyć, które niosą głębokie oraz zażyłe relacje z Bogiem.

   Także otaczająca Siostry przyroda, lawendowe wzgórza, słonecznikowe pola, szczyty Alp     i Pirenejów, czy koryta małych i dużych rzek pomagały w uwielbianiu Boga, wznosząc ku Niemu dziękczynne modlitwy oraz pieśni.

   Pielgrzymowaniu Sióstr pomimo trudu, upału i zmęczenia towarzyszył nieustanny uśmiech oraz radość z doświadczania wielkości Boga Trójosobowego. Wyjątkowym spotkaniem było również doświadczenie duchowego obcowania ze św. Elżbietą Turyńską na zamku w Wartburgu oraz modlitwa przy Jej relikwiach w kościele w Eisenach.

   Z wielką radością Siostry dziękują Tym, dzięki którym pielgrzymka mogła się odbyć: Najprzewielebniejszej Matce Generalnej, Czcigodnej Siostrze Prowincjalnej M. Kamili i Siostrom Radnym Prowincji. Nade wszystko zaś Bogu, który w tych dniach darzył Siostry łaską, by mogła ona obfitować w codzienności życia owocami Bożych darów.

Ars
 
Eisenach
 
Jak dobrze być razem
 
 Lourdes
IMG 20180705 154430
IMG 20180705 164300 1

Lourdes - Bazylika Niepokalanego Poczęcia
Lourdes - Bazylika Rózańcowa
 
Lourdes - Dom rodzinny
 
Lourdes - Grota Objawienia Matki Bożej
Lourdes - Jaskinia Betharram
Lourdes - Kaplica św. Michała
Kościół chrztu św.Bernadety
 
Lourdes - Młyn Boly
 
Lourdes - Muzeum św. Bernadety Soubirous
 
Lourdes - Plac
 
Lourdes - Procesja
 
 
Lourdes - Sanktuatium Betharram
 
Lyon
 
Marburg
 
Paray le Monial
 
Paryż
 
 
Rocamadour
 
 
 Taize
 
 
Wartburg