Recepta na szczęście - rekolekcje w Koźminie

03.2019 r.

   „Recepta na szczęście” – takie hasło towarzyszyło rekolekcjom szkolnym dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w  Koźminie Wlkp., które poprowadziły S. Wikaria Józefa i S. Dominika, swoją pomocą służyła nam postulantka Ania.  W czasie rekolekcji młodsze dzieci poznawały postać św. Pawła Apostoła z Tarsu poprzez naukę, śpiew, przygotowanie plakatów oraz odgadywanie różnych zagadek. Natomiast starsze dzieci odnajdowały w liście św. Pawła do Efezjan „sekret prawdziwej radości”, słuchały nauki, oglądały prezentacje. Ciekawym doświadczeniem, którym ubogaciły się dzieci były odegrane scenki. Rekolekcje przygotowały też dzieci do sakramentu pokuty oraz dobrego przeżycia Eucharystii ostatniego dnia rekolekcji. Jesteśmy bardzo wdzięczne Księdzu Proboszczowi i Siostrom z Kożmina za modlitwę, serdeczne przyjęcie i dobrą atmosferę  w czasie prowadzonych rekolekcji.