Jubileusz 60-lecia

10 maja 2014 roku w domu zakonnym, w Ostrowie Wlkp. odbył się uroczysty Jubileusz 60-lecia profesji zakonnej s. M. Heliodory Zabrockiej (Ostrów Wlkp.) oraz s. M. Zbigniewy Kwaśnik (Bojanowo). Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Proboszcz – prał. Tomasz Ilski. Mszę św. koncelebrowali Proboszczowie z Bojanowa oraz spowiednicy sióstr. Pośród zaproszonych gości była przewielebna s. Prowincjalna – M. Kamila Paszkowiak wraz z s. Wikarią M. Józefą Krupa oraz siostrami Radnymi. Obecne były współsiostry z placówek, przyjaciele i rodzina Sióstr Jubilatek.

Po uroczystym dziękczynieniu za 60 – lat profesji zakonnej, zaproszeni goście mogli obejrzeć przygotowane przez najmłodsze siostry z udziałem sióstr Przełożonych – radosne przedstawienie pt.” Kopciuszek. „

Naszym Kochanym Siostrom Jubilatkom dziękujemy za przykład żywej wiary oraz ofiarnej i wiernej służby dla Boga, Kościoła i Zgromadzenia. Życzymy, aby Dobry Bóg, dalsze lata życia zakonnego wypełniał ludzką wdzięcznością za pełnione niegdyś posługi. Pragniemy również, aby krzyż choroby znoszony z cierpliwością przez Siostry Jubilatki, był okazją do wymodlenia zbawienia dla oczekujących go w czyśćcu i wyproszenia nowych powołań do Zgromadzenia. Niech Bóg Czcigodnym Siostrom Jubilatkom błogosławi.