cien2

Historia Zgromadzenia czyli … jak to się wszystko zaczęło? Jak? Bardzo zwyczajnie. Od młodej, prostej dziewczyny o wrażliwym sercu.

Jest pierwsza połowa XIX wieku. Sytuacja na Śląsku jest trudna -  brak pracy, brak mieszkań, głód i choroby. Do tego klęski żywiołowe oraz liczne epidemie. Brak odpowiedniej opieki medycznej sprawia, że ludzie  - zwłaszcza najbiedniejsi – licznie umierają. Klara Dorota Wolff, bo tak nazywa się ta młoda dziewczyna, chce pomóc. Sama, wobec tak beznadziejnej sytuacji – co może zrobić? A jednak, dla tych, którzy ufają Bogu nic nie jest niemożliwe. Wkrótce przyłączają się do niej trzy kolejne dziewczęta -  Matylda Merkert i jej rodzona siostra Maria Luiza oraz Franciszka Werner. Postanawiają poświecić się służbie najbardziej potrzebującym. Idą zwłaszcza do chorych, którzy cierpią pozostawieni sami sobie w swoich mieszkaniach. Spieszą z pomocą do każdego, kto potrzebuje pomocy, bez względu na wiek, stan czy wyznanie. Z ogromną ofiarnością poświęcają swój czas i siły, nie zważając na trud, zmęczenie i niebezpieczeństwo zarażenia. Pielęgnują chorych, czuwają przy umierających. Ubogim rozdają jedzenie i odzież. Dla mieszkańców Nysy stają się prawdziwym darem nieba. W 1842 roku zakładają stowarzyszenie. Za patronkę swego dzieła obierają św. Elżbietę. Ich przykład życia i posługiwania potrzebującym  pociąga. Zgłaszają  się kolejne dziewczęta, które pragną dzielić ich sposób życia i posługi. Stowarzyszenie przekształca się w zgromadzenie zakonne. Maria Luiza Merkert obejmuje w nim kierownictwo jako Przełożona Generalna. Zgromadzenie otwiera nowe domy, rozszerza działalność. Siostry troszczą się o chorych w ich własnych domach, o ubogie rodziny, roztaczają opiekę nad dziećmi, w czasie wojny pielęgnują także rannych żołnierzy.

Siostry Elżbietani

Siostry Elżbietani

Historia Zgromadzenia św. Elżbiety

Domy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na świecie

cien2