Kolęda w naszych domach

Choć w większości przypadków tradycyjna Wizyta Duszpasterska, została w tym roku zastąpiona innymi formami, to istota pozostaje ta sama – prośba o Boże błogosławieństwo dla naszych domów, rodzin i wspólnot. W niektórych naszych placówkach, gdzie jest to możliwe, staramy się jednak przeżywać „Kolędę” tak, jak w poprzednich latach. Spotykamy się na wspólnej modlitwie oraz tradycyjnym poświęceniu pomieszczeń domu, przedszkola czy ośrodka. Prosimy, by Pan darzył swą łaską we wszystkich naszych codziennych działaniach.

Ilość odwiedzin:

Dom Prowincjalny

ul. Łąkowa 1

61 878 Poznań

PKO BP 08 1020 4027 0000 1402 0032 0093

1.jpg

©2020 WEBMASTER: bialkamaciej@gmail.com