PRZEDSZKOLA

Prowadzimy 6 placówek na terenie Polski w następujących miastach: Krotoszyn, Leszno, Otyń, Śrem, Ostrów Wlkp oraz Zielona Góra (przedszkole specjalne).

Nasze przedszkola realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości.  Spełniając podstawę wychowania przedszkolnego zapewniamy każdemu dziecku szacunek dla Jego godności i tożsamości niezależnie od przekonań rodziców.

 

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

Specjalny Ośrodek Wychowawczy (SOW) Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim jest niepubliczną placówką oświatową dla dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy z racji swej niepełnosprawności wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

Ilość odwiedzin:

Dom Prowincjalny

ul. Łąkowa 1

61 878 Poznań

PKO BP 08 1020 4027 0000 1402 0032 0093

1.jpg

©2020 WEBMASTER: bialkamaciej@gmail.com