W czerwcowe dni realizowaliśmy w naszej Jadłodajni bardzo ciekawy projekt. W ramach współpracy z jedną z poznańskich szkół średnich, młodzież podejmowała wolontariacką posługę wśród Ubogich i Bezdomnych. Każdego dnia przychodziła nowa grupa młodych ludzi. Najpierw przechodzili krótkie „szkolenie”, aby zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat działalności Jadłodajni, ale także by dowiedzieć się czegoś na temat życia i funkcjonowania Osób Bezdomnych. Następnie udawali się na wyznaczone stanowiska, gdzie podejmowali posługę wśród Ubogich. Było to dla nich ciekawe doświadczenie, otwierające nowe perspektywy i pomagające spojrzeć w inny sposób na człowieka potrzebującego. Był to także czas, który na pewno otworzył ich serca na pomoc innym. Świadczy o tym fakt, że niektórzy z nich w kolejnych dnia, już z własnej inicjatywy przychodzili, by dalej pomagać w Jadłodajni.