SŁUŻEBNICA BOŻA
S.  M. TEODORA WITKOWSKA 1889 - 1945

23 III 1889 - Urodziła się Marianna Witkowska z ojca Franciszka Witkowskiego i matki Antonii z Gołuńskich w Koźminie ( Diecezja Chełmińska ). Tereny te były pod zaborem Prus.


25 III 1889 - Chrzest św. w kościele parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pogódkach ( ks.chrztów 1889, nr 38).

(?) 1898 - Pierwsza Komunia Święta Marianny. Ukończyła Szkołę Ludową w Bytonii ( brak dokładnej daty ).

29 IV 1908 - Sakrament Bierzmowania przyjęła z rąk ks. Augustyna, Biskupa Chełmińskiego, w Pelplinie. Przyjęła imię Barbara.

28 IV 1908 - Wstąpiła do Kongregacji  Szarych Sióstr św. Elżbiety w Królewcu.

13 V 1909 - Rozpoczęła Nowicjat i otrzymała imię zakonne Maria Teodora.

10 X 1910 - Pierwsza placówka zakonna- Tylża ( Sowieck). Pracowała tam 30 lat jako pielęgniarka.

23 V 1911 - Pierwsza profesja zakonna siostry Teodory w Domu Prowincjalnym w Królewcu.

6 V 1920 - Złożyła śluby wieczyste

20 III 1921 - Zmarł Franciszek, ojciec siostry Teodory.

3 X 1923 - Postolin jest druga placówka siostry Teodory. Pracowała wśród chorych na gruźlicę trzynaście lat. Obchodziła Jubileusz 25-lecia profesji zakonnej.

11 III 1923 - Zmarła Antonina. Matka siostry Teodory.

22 IX 1936 - Mikołajki Pomorskie- na tej placówce przebywała kilka miesięcy i opiekowała się chorymi.

13 II 1937 - Nidzica. Przez siedem lat w okresie drugiej wojny światowej ofiarnie służyła siostrom, chorym, ubogim i wszystkim, którzy potrzebowali pomocy. Pełniła urząd przełożonej.

26 VII 1944 - Przeniesiona do Dzierzgonia, gdzie pracowała jako zakrystianka i była przełożoną domu.

24 I 1945 - Wkroczenie wojsk Armii Czerwonej do Dzierzgonia.

28 I 1945 - Siostra Teodora poniosła śmierć z rąk radzieckiego żołnierza. Oddała swe życie w obronie młodszej współsiostry, broniąc jej dziewiczej czystości.

21 VI 1945 - Pogrzeb siostry Teodory, w którym udział wzięli wszyscy mieszkańcy Dzierzgonia. Pochowano ją na cmentarzu parafialnym.
Pochowana została na cmentarzu w Dzierzgoniu. Na jej grobie umieszczono krzyż, na którym

wypisano słowa: „Miłość nigdy nie ustaje”.
III-VIII 2007 - Okres zbierania dokumentów i materiałów źródłowych dot. Męczeńskiej śmierci siostry Teodory.

5 IX 2007 - Uroczyste otwarcie procesu beatyfikacyjnego siostry Teodory, którego dokonał Ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, w katedrze św. Jakuba w Olsztynie.