KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Wolontariusz …

JEST ŚWIADOMY

dlaczego chce pomagać innym ludziom.

 

JEST PRZEKONANYM

nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 

JEST OTWARTY I KOMUNIKATYWNY

zgłasza sugestie, nie „uderza” w innych. Pyta o rzeczy, których nie rozumie.

 

PRZESTRZEGA ZASAD

przestrzega warunków współpracy zawartych w porozumieniu o wolontariacie. Jeśli ma wątpliwości – pyta. Przyjęte zasady mają swoje uzasadnienie.

 

MÓWI OTWARCIE

pyta o rzeczy, których nie rozumie. Nie pozwala, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągały Go od tego, co najważniejsze.

 

JEST ASERTYWNY

bo najważniejsze, aby robić to z chęcią, a nie z przymusu.

 

JEST UŚMIECHNIĘTY

bo uśmiech to podstawa

 

JEST SUMIENNY

jeżeli się czegoś podejmuje – robi to do końca.

 

JEST UFAJĄCY

wierzy w siebie – jest wyjątkowy – ma moc pomagania.

 

Ilość odwiedzin:

©2020 WEBMASTER: bialkamaciej@gmail.com