W naszym Zgromadzeniu troska o osoby starsze i chore zajmowała zawsze i zajmuje nadal bardzo ważne miejsce. Matki Założycielki, które dały początek naszej Wspólnocie, rozpoczynały swoją działalność właśnie od opieki nad osobami schorowanymi, w podeszłym wieku i umierającymi w ich własnych mieszkaniach. Dziś już w inny sposób, ale nadal podejmujemy tą samą posługę, z tą samą miłością i troską. Niedawno obchodziliśmy rocznicę powstania Centrum Pomocy Osobom Starszym „Elżbietanki” w Lesznie, które jest sercem tej działalności w naszej Poznańskiej Prowincji.