Maria Merkert.jpg

Błogosławiona Maria Luiza Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert jest pierwszą Przełożoną Generalną i Współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Swoje dzieło prowadziła w Nysie. Poświeciła się dla dobra drugiego człowieka, kierując się słowami Chrystusa: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili." Do dziś kult błogosławionej Marii Merkert jest bardzo żywy na terenie Śląska.