SŁUŻEBNICA BOŻA
S.  M. TEODORA WITKOWSKA 1889 - 1945
s.M.Teodora Witkowska.jpg

W Olsztynie 5 listopada 2011 r. uroczyście zakończono diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego 46 męczenników warmińskich II wojny światowej – 34 księży, siostry zakonnej i 11 osób świeckich. Wśród męczenników jest 9 ofiar niemieckiego nazizmu oraz 37 ofiar komunizmu.

Proces toczył się cztery lata, a rozpoczęty został 15 września 2007 r. przez abp. Wojciecha Ziembę, metropolitę warmińskiego. Tego dnia został ustanowiony trybunał, którego zadaniem było stwierdzenie męczeństwa Sług Bożych: ks. Bronisława Sochaczewskiego i 8 towarzyszy – ofiar nazizmu, oraz ks. Józefa Steinki i 36 towarzyszy – ofiar komunizmu.

Na etapie diecezjalnym zebrano wszystkie możliwe środki dowodowe odnoszące się do życia, działalności, a szczególnie okoliczności śmierci sług Bożych – męczenników. Przesłuchano prawie 200 świadków, którzy posiadali wiedzę na temat poszczególnych kandydatów na ołtarze oraz zebrano liczny materiał dowodowy, szczególnie w formie pisanej.

Inspiracją do wszczęcia tego procesu była zachęta Jana Pawła II z okresu Wielkiego Jubileuszu do zbierania materiałów o współczesnych męczennikach