ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

II NIEDZIELA ADWENTU – DIALOGI DZIECI

1) Kim był Jan Chrzciciel?

2) Co to jest Adwent?

3) Jak powinno się obchodzić urodziny Pana Jezusa?