ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ZARZĄD PROWINCJI

s.M. Kamila Paszkowiak

Przełożona Prowincji

ul. Łąkowa 1, 61-878 Poznań

s.M. Józefa Krupa

Wikaria Prowincji

ul. Łąkowa 1, 61-878 Poznań

s.M. Edyta Rychter

II Radna Prowincji

ul. Niepodległości 37, 64-100 Leszno

s.M. Weronika Maciejewska

III Radna Prowincji

Łopienno 119, 62-213 Łopienno

s.M. Emilia Krzyżańska

IV Radna Prowincji

ul. Łąkowa 4, 61-878 Poznań

s.M. Daniela Kamieniarz

Sekretarka Prowincji

ul. Łąkowa 1, 61-878 Poznań

s.M. Irmina Zielińska

Ekonomka Prowincji

ul. Łąkowa 1, 61-878 Poznań