ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

PRZEKAŻ SWÓJ
NA NASZE DPSy

Dom Pomocy Społecznej we Wschowie

KRS 0000169865

bardzo ważne, aby jako 'cel szczegółowy’ podać:
„Stowarzyszenie im. Siostry M. Iwony Król”

Dom Pomocy Społecznej w Łopiennie

KRS 0000300244

1% zbierany przez Stowarzyszenie 'Uśmiech Nadziei’
jest przekazywany na działalność Domu w Łopiennie