ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

NASZE ZAŁOŻYCIELKI

Klara Wolff

Klara Wolff

Jest inicjatorką naszego Zgromadzenia. Urodziła się w 1805 roku w Prudniku na Opolszczyźnie. Odznaczała się żywym usposobieniem, wrażliwością serca i zdecydowaniem woli. Później zamieszkała w Nysie, gdzie została tercjarką franciszkańską i przybrała imię Klara. Jako tercjarka rozwijała szeroką działalność charytatywną. W czasie panującej epidemii cholery w sposób heroiczny poświeciła się opiece chorych. W czasie modlitwy doznała specjalnego natchnienia Bożego i zachęty, aby pielęgnować chorych pozostających we własnych mieszkaniach i tym sposobem „leczyć chore członki Chrystusowego Ciała”. W tym kierunku rozpoczęła gorliwą akcje, odwiedzając codziennie chorych, zwłaszcza najbardziej potrzebujących. W tej to pracy w 1852 roku złożyła wielką ofiarę osobistego cierpienia. W drodze do chorych, spłoszony koń przewrócił furmankę w skutek czego Klara doznała wielu obrażeń co przyczyniło się do jej śmierci 4 stycznia 1835 roku.

Maria Merkert

bł. Maria Luiza Merkert

Błogosławiona Maria Luiza Merkert jest pierwszą Przełożoną Generalną i Współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Swoje dzieło prowadziła w Nysie. Poświeciła się dla dobra drugiego człowieka, kierując się słowami Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili.” Do dziś kult błogosławionej Marii Merkert jest bardzo żywy na terenie Śląska.

Franciszka Werner

Franciszka Werner

Jej rodzicami byli Franciszka Guteratz i Franciszek Werner. Franciszka odznaczała się silną wolą i zdecydowaną postawą będąc równocześnie wzruszająco pokorną, skromną i dziecięco posłuszną. Jej duchowa tężyzna wyniosła ją z czasem w dziejach Zgromadzenia do roli drugiej przełożonej generalnej.

 

Matilda_Merkert_portrait

Matylda Merket

Była starszą siostrą Marii Luizy, która zgłosiła się jako tercjarka do Klary Wolff celem pomagania jej w pracy nad chorymi. Była to osoba cicha, pogodna i bardzo pobożna. Zmarła 8 maja 1846 roku w Prudniku na skutek infekcji podczas pielęgnacji chorych na tyfus.