ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

POZNAŃ

DOM KSIĘDZA ARCYBISKUPA POZNAŃSKIEGO

DOM KSIĘDZA BISKUPA POMOCN. POZNAŃSKIEGO

PUSZCZYKOWO

DOM ZAKONNY-FORMACYJNY
PUSTELNIA ŚW. FRANCISZKA