ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

KANDYDATKI NA OŁTARZE

Warto zapoznać się z pięknym życiem Sióstr, które swoim świadectwem świadczyły o miłości Chrystusa, naszego Pana. Jeśli Ktoś z Państwa znał osobiście nasze Siostry lub otrzymał łaski za ich wstawiennictwem prosimy o kontakt (podany przy kandydatce).