ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

III NIEDZIELA ADWENTU – DIALOGI MŁODYCH

– Co znaczy dla Ciebie świadczyć o Jezusie?

– Jak współcześnie możemy naśladować św. Jana, który był głosem wołającym na pustyni:
„prostujcie drogi Panu”?

– III niedziela adwentu jest nazywana „niedzielą radości”, jaki masz plan, by zachować pogodę
ducha na na starość?

– Jak przeżywasz święta Bożego Narodzenia, kiedy już nie jesteś dzieckiem?