ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ETAP IX

Na tym etapie wylaliśmy posadzki na całej o powierzchni 600 m2 . Jest to jeden z najtrudniejszych etap prac remontowych, ponieważ należy uzyskać odpowiednie pozwolenia na wjazd ciężkiego sprzętu w rejon starego miasta oraz rozprowadzić beton we wszystkich pomieszczeniach. Bardzo dużą pomocą podczas tego etapu są osoby bezdomne.