ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

Seminarium Rzymskie

Seminarium Rzymskie w Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety to czas duchowej odnowy dla Sióstr będących 10 lat po profesji wieczystej. Tegoroczne Seminarium Rzymskie, jakie dane nam było przeżywać w dniach od 4 lipca do 5 sierpnia 2022 roku było dla każdej z nas czasem szczególnej odnowy, czasem na nowo przylgnięcia do Jezusa i odnalezienia Go na ścieżkach naszego zakonnego życia…odnowa duchowa, przyniosła nam wiele umocnienia, radości.. Grupa seminaryjna liczyła 17 sióstr z różnych Prowincji: Warszawskiej, Toruńskiej, Nyskiej, Katowickiej, Wrocławskiej, z Poznańskiej, były też Siostry z Niemiec i jedna przedstawicielka z Włoch. Dziękujemy Siostrom Radnym Generalnym: S.M. Weronice Tomczyk i S.M. Pauli Zaborowskiej, które przygotowały program na czas seminarium oraz towarzyszyły nam przez cały czas jego trwania. W ramach Seminarium Rzymskiego w dniach od 6-11 lipca w ciszy i skupieniu przeżywałyśmy czas naszych rekolekcji zakonnych, które prowadził dla nas O. Mieczysław Lubomirski, wprowadzając nas w ćwiczenia duchowe wg. Św. Ignacego Loyoli. Podczas seminarium miałyśmy wykłady z Siostrami Radnymi na temat ślubów zakonnych, duchowości Zgromadzenia, charyzmatu, kapituły odnowy. Wykłady uzupełniała praca w grupach, dzielenie się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wykłady o życiu zakonnym, Piśmie Świętym i inne mieli z nami wykładowcy: Ks. Edward Czaja, Ks. Turek, Ks. Andrzej Wodka, O. Tomasz Szymczak czy też znany nam z książek O. Zdzisław Kijas. Treść wykładów na długo zostanie w naszych sercach. Siostry umożliwiły nam też zwiedzanie pięknych zakątków Rzymu, zobaczenie zabytków rzymskich, bazylik, kościołów, a także mogłyśmy pielgrzymować do Asyżu i do Nettuno. 26 lipca miałyśmy szczególną łaskę uczestniczyć we Mszy Świętej przy grobie Jana Pawła II. Uczestniczyłyśmy też w modlitwie Anioł Pański na Placu Świętego Piotra oraz w Audiencja Generalnej w Auli Pawła VI gdzie miałyśmy niezwykłe spotkanie z Ojcem Święty Franciszkiem i udało nam się zrobić pamiątkowe zdjęcie, a chwile rozmowy z papieżem, uśmiech i ciepłe spojrzenie na zawsze zostaną w naszych sercach… Dziękujemy Dobremu Bogu za czas seminarium rzymskiego, to dar, który starałyśmy się dobrze wykorzystać i ufamy, że przyniesie obfite owoce w naszym życiu zakonnym. Dziękujemy Najprzewielebniejszej Matce Generalnej z Zarządem Generalnym, Siostrom Prowincjalnym z Zarządami oraz każdej poszczególnej Siostrze za dar modlitwy w naszej intencji, za wszelką życzliwość, dobroć i wsparcie w tym czasie, niech Dobry Bóg wynagradza dobroć serca obfitymi łaskami. Siostry Seminarzystki

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: