ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

WYBIERAMY

„Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz. 5,5). W mocy Ducha Świętego trwajmy wiernie w charyzmacie i duchowości naszego Zgromadzenia”. W dniu 28 stycznia 2023 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, nazywanego przez wielu ludzi Doktorem Anielskim, zakonnika dominikańskiego obdarzonego niebywałym rozumem, który pozostawił po sobie ogromny dorobek teologiczny odbyła się Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna w Poznaniu, przy ul. Łąkowa 1. Celem spotkania był wybór 3 delegatek na Kapitułę Generalną, która odbędzie się w Rzymie br. Wspólną modlitwą podczas Eucharystii rozpoczęłyśmy nasze spotkanie. Mszę Świętą odprawił O. Ernest Siekierka OFM, który przybliżył nam postać św. Tomasza z Akwinu i podkreślił, że trzeba łączyć wiarę i rozum we wszelkich decyzjach i wyborach życiowych oraz pozwolić poprowadzić się Duchowi Świętemu, gdyż taka droga jest pewna, szedł nią św. Tomasz z Akwinu i został wielkim świętym. O. Ernest również podczas Konferencji podkreślił wiele razy znaczenie mocy działania Ducha Świętego, zachęcał też aby się nie bać i pozwolić Mu się poprowadzić. Przytoczył nam również historię kształtowania się kapituł na przestrzeni wieków w kościele, co stanowiło dobre wprowadzenie do naszego spotkania. Również S. Wikaria M. Józefa Krupa i S. Radna M. Emilia Krzyżańska wprowadziły nas w temat Kapituły za pomocą prezentacji multimedialnej wartość charyzmatu i duchowości naszego Zgromadzenia oraz konieczności ich realizacji w dzisiejszym świecie z uwzględnieniem potrzeb ludzi ubogich i chorych. Podczas Kapituły Prowincjalnej Siostry Delegatki dokonały wyboru 3 delegatek na Kapitułę Generalną w Rzymie, są nimi: S. Wikaria M. Józefa Krupa, S. Radna M. Emilia Krzyżańska i S. Radna M. Weronika Maciejewska oraz ich zastępczynie. Podczas spotkania zostały omówione propozycje tematów, które zostaną podjęte na Kapitule Generalnej. Spotkanie zakończyłyśmy wspólną modlitwą, powierzając Dobremu Bogu wszystkie sprawy Naszego Zgromadzenia wypraszając potrzebne łaski i moc Ducha Świętego na czas zbliżającej się Kapituły Generalnej w Rzymie.

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: