ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

JESTEŚ UMIŁOWANYM DZIECKIEM

Wielki Post to czas licznych rekolekcji parafialnych. Nie może ich zabraknąć również dla Osób Bezdomnych i Ubogich, którzy także pragną przygotować się jak najlepiej na przeżywanie radości Paschalnej. Od 13 marca swój czas rekolekcji wielkopostnych przeżywali mieszkańcy Domu Nadziei w Pokrzywnie. Odbywały się one pod hasłem „Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga”. Prowadził je ks. Rafał Walid, który na podstawie przypowieści o Miłosiernym Samarytaninie i Synu Marnotrawnym, pomagała uczestnikom pogłębić temat miłosierdzia i przebaczenia. Każdego dnia miała miejsce konferencja i adoracja, była okazja skorzystania z Sakramentu Pojednania. Na zakończenie rekolekcji wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, a także wspólnym spotkaniu przy stole. Był to piękny i potrzebny czas wielkopostnego zatrzymania i zapatrzenia w Oblicze Miłosiernego Ojca.

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: