ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

SIOSTRY NA REKOLEKCYJNYCH SZLAKACH

W całej Polsce trwa czas rekolekcji szkolnych. W dniach tegorocznego Wielkiego Postu, Siostry udawały się do kościołów, szkół podstawowych czy średnich, by dzielić się swoim świadectwem wiary, pomagać młody ludziom budować lub pogłębić ich własną więź z Bogiem. Siostry opowiadały młodzieży o naszym charyzmacie, życiu Ewangelią na co dzień, a także zaangażowaniu młodych ludzi w naszą posługę. Uczniowie szkół podstawowych na bazie dynamik, opowiadań, kart pracy i innych form aktywności, poznawali coraz głębiej, jak wielka jest miłość Ojca Niebieskiego do nas, ale także jak podstępne działania szatana próbują zamknąć nasze serca na tę miłość. Niech ten czas zatrzymania i skierowania myśli na Boga, pomoże uczestnikom rekolekcji jak najlepiej przygotować serca na świętowanie Tajemnicy Zmartwychwstania.

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: