ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

URODZINKI

Nasze – można tak powiedzieć – „najmłodsze dziecko” ma już roczek!!! Rok temu założyłyśmy pierwszą w naszej Prowincji Elżbietańską Fundację Rozpal Nadzieję. Powstała po to, by dać nam możliwość jeszcze sprawniej i skuteczniej pomagać Osobom Potrzebującym. Działając ramię w ramię – Siostry Elżbietanki, ks. Kapelan i osoby świeckie: nasi wolontariusze i współpracownicy – możemy uczynić znacznie więcej dobra!!! Niech to dzieło rozwija się i służy przede wszystkim tym, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji. Jeśli ktoś nie jest jeszcze zaznajomiony z działalnością naszej Fundacji, można to nadrobić STRONA GŁÓWNA – Rozpal Nadzieje Zapraszamy też do obejrzenia, jak wiele Fundacja już dokonała przez rok swego istnienia oraz śledzenia działań, które nieustannie podejmuje dla dobra Osób Bezdomnych i Najuboższych Fundacja Rozpal Nadzieję | Poznan | Facebook

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: