ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

WIERNE MIŁOŚCI

Już wkrótce, 11 czerwca 2023 roku obchodzić będziemy pierwszą rocznicę Beatyfikacji Błogosławionych Elżbietanek, Męczenniczek s. Paschalis i IX Towarzyszek.

Ze względu na uwarunkowania polityczne, przez wiele lat nie mówiło się głośno o brutalności czerwonoarmistów. Dopiero po upadku komunizmu ta zmowa milczenia została przerwana. Jednak pamięć o bohaterskich Siostrach, od początku uważanych za męczennice, przetrwała lata. Dzięki staraniom Zgromadzenia Uroczystość beatyfikacji miała miejsce 11 czerwcu 2022 roku we Wrocławiu. 11 maja tego roku, po raz pierwszy w historii, obchodzone było liturgiczne wspomnienie Błogosławionych Sióstr Męczenniczek. 

Dlaczego Siostry Męczenniczki właśnie na dzisiejsze czasy?

Wiele osób modli się za przyczyną Sióstr Męczenniczek o uwolnienie od skutków przemocy. Niestety, w naszym życiu, często doświadczamy różnego rodzaju przemocy. Nie musi to być tylko przemoc fizyczna czy seksualna. Często jest to przemoc psychiczna: emocjonalna czy werbalna, przemoc ekonomiczna czy przemoc polegająca na zaniedbaniu. Wszystkie te sytuacje zostawiają większy czy mniejszy ślad w naszym życiu. Ślady przemocy fizycznej widać na naszym ciele, jednak te które zostają w sercu i psychice są znacznie głębsze i trudniejsze do uleczenia. Przemoc psychiczna często pozostawia w nas swój ślad w postaci depresji czy stanów lękowych. Wiele osób cierpi dziś z powodu skutków przemocy, z którymi nie potrafią sobie poradzić, często przez długie lata.

Nasze Siostry Męczenniczki są szczególnymi orędowniczkami, ponieważ one doświadczyły na sobie różnorodnych rodzajów przemocy. Były bite, gwałcone, nękane, zastraszane, dręczone, wyśmiewane, a ostatecznie zabite. One rozumieją, co to znaczy doświadczyć przemocy. Ale One także pokazują, że przemoc nie ma ostatecznego słowa; że tą straszną ciemność poniżenia, lęku i cierpienia można przejść z Bogiem, którym ma moc wyprowadzić nas z najtrudniejszych doświadczeń w stronę światła.

Wierzymy, że Bóg dał nam s. Paschalis i Jej Towarzyszki właśnie dziś, bo właśnie teraz bardzo potrzebujemy Ich wstawiennictwa. Właśnie teraz, gdy zło w tak zuchwały sposób panoszy się na świecie, gdy doświadczamy tylu trudnych i bolesnych sytuacji, ze wszystkimi ich konsekwencjami, WŁAŚNIE TERAZ SZCZEGÓLNIE POTRZEBUJEMY BOŻEJ ŚWIATŁOŚCI I UZDROWIENIA NASZEGO SERCA.

Modląc się do Sióstr Męczenniczek prosimy o szczególne uzdrowienie, uzdrowienie, którego nie zobaczą nasze oczy, ale którego doświadczy nasze serce.

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: