ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

VII ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

W tym świątecznym dniu Osoby Bezdomne najpierw zgromadziły się w kaplicy na Mszy
Świętej aby prosić Dobrego Boga o potrzebne łaski. Papież Franciszek na ten dzień w orędziu
między innymi napisał: „ Niech nasza troska o ubogich będzie zawsze nacechowana
ewangelicznym realizmem. Dzielenie się musi odpowiadać konkretnym potrzebom drugiego,
a nie uwolnieniu się od tego, co zbędne. To, czego z pewnością pilnie potrzebują, to nasze
człowieczeństwo, nasze serce otwarte na miłość. Nie zapominajmy: „Jesteśmy wezwani do
odkrycia w nich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także do bycia
ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg
chce nam przekazać przez nich”.
Po Mszy Świętej Osoby bezdomne zasiadły do stołów przygotowanych w namiotach choć
pogoda nas zaskoczyła to jednak nie zabrała nam radości spotkania i świętowania. Po
obiedzie studenci z Tajwanu, którzy studiują medycynę w Poznaniu obdarowali osoby
bezdomne kocami.
Wyrażamy wdzięczność Bogu za Darczyńców, Wolontariuszy, Młodzież Elżbietańską za
wszystkich, którzy podjęli Duchową Adopcję Osób Bezdomnych – „ nie zapominajmy
jesteśmy wezwani do odkrycia w NICH CHRYSTUSA”.

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: