ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ROZPOCZĘCIE KAPITUŁY PROWINCJALNEJ

W dniu 1 lutego 2024 r. w Kaplicy Domu Prowincjalnego w Poznaniu rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna pod hasłem: „Miłość Chrystusa przynagla nas”. Nasze spotkanie rozpoczęłyśmy Uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył O. Ernest Siekierka OFM.

Ojciec Ernest przypomniał nam jak ważnym wydarzaniem jest Kapituła w życiu Zgromadzenia i Prowincji. Podkreślił znaczącą rolę Ducha Świętego w jej prowadzeniu i podejmowanych decyzjach: „Kapituła jest to spotkanie osób otwartych na działanie Ducha Świętego i gotowych dołożyć swoją cegiełkę do budowania wspólnoty zjednoczonej w Chrystusie, w której nade wszystko szuka się i miłuje Boga i wielkodusznie wypełnia się powierzoną misję”. Ojciec Ernest podkreśl również, że: „ Życie osób konsekrowanych jest świadectwem miłującej obecności Boga wśród nas”, a my powinnyśmy wsłuchiwać się w Słowo Boże.

Po wspólnym śniadaniu udałyśmy się na salę , gdzie została oficjalnie otwarta Kapituła Prowincjalna przez S. Prowincjalną M. Kamilę Paszkowiak. Następnie głos zabrała Matka Generalna M. Rafaela i zostały omówione sprawy organizacyjne dotyczące przebiegu Kapituły. Po przyjęciu Regulaminu Kapituły S. Prowincjalna M. Kamila przedstawiła sprawozdanie dotyczące życia duchowego, wspólnotowego i apostolskiego w Prowincji, a następnie S. Ekonomka M. Irmina przedstawiła sprawozdanie finansowe.

Na koniec naszego plenum, S. Wikaria M. Józefa podziękowała w imieniu Sióstr Prowincji Poznańskiej i Sióstr Kapitulantek za ofiarną posługę S. Prowincjalnej M. Kamili przez ostatnie sześć lat, a S. Przełożona M. Marietta podziękowała Zarządowi Prowincji. Po podziękowaniach udałyśmy się na wspólne nieszpory powierzając w modlitwie sprawy Kapituły i dobro całej naszej Prowincji Poznańskiej.

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: