ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

NOWY ZARZĄD PROWINCJI

Kapituła Prowincji wybrała Nowy Zarząd Prowincji Poznańskiej w następującym składzie:
Przełożona Prowincji – s. M. Kamila Paszkowiak
Wikaria Prowincji – s. M. Samuela Werbińska
II Radna – s. M. Teresa Dorsz
III Radna – s. M. Weronika Maciejewska
IV Radna – s. M. Emilia Krzyżańska
Życzmy darów Ducha Świętego, obfitych łask Bożych i opieki Matki Bożej na lata posługi
dla dobra Prowincji.

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: