ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

S.M. IWONA KRÓL – SŁUŻEBNICA BOŻA

„Co Bóg da jest dobre, choć my często tego nie pojmujemy” – jakże proste, a jednocześnie pełne teologicznej głębi są słowa Służebnicy Bożej Siostry M. Iwony Król, podobnie jak całe jej ziemskie życie. Jako cicha bohaterka Wschowy zapisała się niezwykle na kartach historii tego miasta, a jej bohaterska i pełna poświecenia postawa budzi nadal podziw i pragnienie naśladowania. Dnia 9 lutego 2023 r., w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie miało miejsce otwarcie Jej procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. 7 lutego bieżącego roku, po raz kolejny mogliśmy przybliżyć sobie wyjątkową historię jej życia, będącego świadectwem miłości Boga i służby drugiemu człowiekowi, dzięki prelekcji wygłoszonej przez p. Jolantę Pawłowską w Bibliotece Publicznej we Wschowie. A w dniu 9 lutego podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika, składaliśmy Bogu dziękczynienie za miniony rok, za to, co udało się dotychczas zrobić w kontekście prowadzonego procesu. Mszy św. przewodniczył Delegat Biskupa ksiądz prof. dr hab. Adam Kalbarczyk. W kazaniu usłyszeliśmy, że „życie zakonne (…) jest życiem rzeczywistością i bliskością Boga (…) a dzisiejszy świat potrzebuje takich żywych znaków. W gruncie rzeczy wystarczy jedno spojrzenie na historię życia siostry M. Iwony, by dostrzec, że właśnie takim znakiem była.

Zawierzając Dobremu Bogu przyszłość za słowami bł. Marii Luizy Merkert „Czyńmy co w naszej mocy, Bóg resztę uzupełni”, prośmy o dar rychłej beatyfikacji Służebnicy Bożej Siostry M. Iwony Król polecając jej wstawiennictwu nasze intencje.

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: