ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

NOWY DOM W BETLEJEM

Nasze Siostry posługujące w Betlejem, długo będą wspominały Uroczystość Świętego Józefa w 2024 roku. W tym dniu bowiem miało miejsce uroczyste poświęcenie nowego Domu Pielgrzyma pod wezwaniem Świętej Elżbiety.

Uroczystej Mszy Świętej i ceremonii poświęcenia obiektu przewodniczył Ksiądz Biskup William Shomali. W uroczystości wzięło udział miejscowe duchowieństwo, zaproszeni Goście, jak i nasze Siostry posługujące w Jerozolimie.

Od rana wszystkim uczestnikom, pomimo ulewnego deszczu, towarzyszył pełen radości i wdzięczności nastrój. Ksiądz Biskup, w skierowanych do nas słowach, nawiązał do towarzyszącego nam deszczu, który w tym wiosennym czasie, w realiach Ziemi Świętej, jest wyrazem błogosławieństwa. Ksiądz Biskup podkreślił, że to znak podwójnego błogosławieństwa dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla nowego dzieła. Z racji przypadającej w tym dniu Uroczystości Celebrans zachęcił nas, abyśmy z naszymi troskami i radościami zawsze udawali się do Świętego Józefa.

Uroczystość poświęcenia była przede wszystkim okazją do wyrażenia Panu Bogu wdzięczności, za wszystkie łaski i opiekę Bożą w czasie budowy domu. Ufamy, że Dom św. Elżbiety będzie służył pielgrzymom i młodym ludziom, którzy przybędą do Ziemi Świętej, aby umocnić swoją wiarę, ale też wspomóc nasze Siostry. 

Uroczystość była również okazją do podziękowania wielu dobrodziejom i darczyńcom, którzy w różny sposób wspierali Siostry, ale też i osobom bezpośrednio zaangażowanym w budowę tego domu. Słowa szczególnej wdzięczności należą się Siostrze M. Szczepanie, która w ścisłej współpracy z miejscowymi firmami, na wszystkich etapach nadzorowała całość prac, oraz Siostrom ze Wspólnoty, a więc Siostrze Przełożonej M. Iwonie i Siostrze M. Antoninie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku (Dostępne jest tłumaczenie na język polski. Należy włączyć napisy – ikona w prawym, dolnym rogu).

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: