ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ETAP I

Po 5 latach został wznowiony remont budynku poszpitalnego przy ul. Łąkowej
w Poznaniu. Podziemia są przeznaczone na Jadłodajnię dla Osób Bezdomnych i Ubogich z kuchnią oraz łaźnie, fryzjer, pomieszczenie na wydawanie odzieży, całe zaplecze sanitarne i magazyny. 
Odbyło się pierwsze spotkanie 7 lutego 2023 roku o godz. 9:30 przy ul. Łąkowej 4. Na pierwszym etapie pochylono się nad projektami, cała dokumentacją, pozwoleniami…