ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

WSPIERAJĄC DZIEŁO MIŁOSIERDZIA ROZPALASZ NADZIEJĘ W SERCACH LUDZI UBOGICH NA LEPSZE JUTRO

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili

Mt 25,40

ETAPY BUDOWY