ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ETAP II

Na tym etapie zostały zburzone wszystkie ścinaki jakie istniały na najniższym poziomie.