ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ETAP III

Na tym etapie została skuta cała posadzka betonowa i wywieziona z placu budowy.