ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ETAP IV

Po wywiezieniu gruzu czas na wybieranie ziemi 50 cm lub 30 cm aby doprowadzić do
jednego poziomu wszystkie pomieszczenia. Tutaj z pomocą ruszyły Osoby Bezdomne
ponieważ ta praca jest bardzo czasochłonna.