ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ETAP V

Na tym etapie następuje obniżanie rur by osiągnąć odpowiednią wysokość pomieszczeń.