ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ETAP VI

Na tym etapie nastąpiła izolacja fundamentów przeciw wilgoci.