ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ETAP VII

Na 7 etapie remontu zostały zakryte rury kanalizacyjne. Następnie nastapiło wyrównywanie jednego poziomu pod posadzkę.