ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

ETAP VIII

8 etap remontu przygotowuje posadzkę do wylania betonu, dlatego 400m2 powierzchni zostało pokryte odpowiednią folią izolacyjną.