ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY - PROWINCJA POZNAŃSKA

ELŻBIETANKI

REKOLEKCJE DLA UBOGICH

W Wielkim Tygodniu, w naszej poznańskiej Jadłodajni, odbyły się rekolekcje wielkopostne dla Osób Bezdomnych i Ubogich. Wzięło w nich udział około 160 chętnych. Każdy rekolekcyjny dzień zaczynał się od śniadania, które wzmacniało siły uczestników. Centralnym momentem było spotkanie w kaplicy. Tutaj zgromadzeni wspólnie odśpiewali Gorzkie Żale, a także wysłuchali nauki rekolekcyjnej, którą wygłosił ks. Marek Ratajczak z poznańskiego Seminarium Duchownego. W prowadzeniu spotkań rekolekcyjnych pomagali także klerycy, który swoją grą na organach, śpiewem i modlitwą towarzyszyli naszym Bezdomnym i Ubogim, i pomagali im pięknie i głęboko przeżywać ten szczególny czas. Ostatniego dnia uczestnicy rekolekcji modlili się podczas wspólnej Eucharystii. Wcześniej jednak mieli możliwość skorzystania z sakramentu pojednania, na który niektórzy zdecydowali się po długim czasie omijania konfesjonału z daleka. Tylko, a może aż trzy dni – czas szczególnego odnowienia swojej relacji z Bogiem. Dla wielu na pewno będzie On teraz bliższym Towarzyszem codziennej, niełatwej drogi życia.  

udostępnij wpis:

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

NOWE WPISY: